I rehabilitering legger man spesielt vekt på ressurser og begrensninger i forhold til funksjon i dagliglivets aktiviteter, deltakelse i samfunnslivet og opplevd livskvalitet. Behandlingen er rettet mot gjenopptrening av tapt funksjon som igjen skal føre til økt grad av aktivitet, deltakelse og livskvalitet. Rehabilitering av mental helse er en form for rehabilitering som fokuserer på å hjelpe mennesker med å gjenopprette tapte ferdigheter i å takle hverdagens krav og gjenopprette forhold som kan ha blitt anstrengt eller skadet som et resultat av problemer relatert til psykisk sykdom eller en slags rus.  

 

Som et resultat av misbruk av forskjellige stoffer, kan individet faktisk miste ferdighetene til å fungere i samfunnet. Ved å adressere de emosjonelle og mentale komponentene i avhengigheten og omskolere personen til å fungere som en del av det omkringliggende samfunnet, kan han eller hun gjenerobre de tapte evnene. Som medisinrehabilitering og andre former for rehabilitering, er rehabilitering av mental helse en prosess som kan ta måneder eller til og med år å fullføre. I løpet av den tiden vil det sannsynlig at pasienten vil glede seg over perioder der det er lett å gjøre fremskritt, og andre ganger når bevegelse fremover nesten ikke eksisterer.

 

Når rehabiliteringen fortsetter, er det viktig for kjære å være støttende og gjøre det til et poeng å erkjenne hvert skritt fremover, uansett hvor lite det kan virke. Med riktig behandling og riktig støtte er det mulig for pasienten å komme inn i samfunnet på nytt og glede seg over livet igjen.