Psykoterapi er en psykologisk tilnærmingsmåte i behandling av psykisk lidelser og
problemer. Hensikten er å bedre mental helse, følelsesmessige eller adtferdsmessige
problemer hos personen. Målet er at personen skal oppnå en ønsket endring av økt
livskvalitet, eller en bedre psykisk helse.

 

Det vil si at personen får mulighet til å få en større innsikt i sitt følelsesregister og reaksjonsmønstre, ved at personen får satt ord på egne tanker og følelser. Gjennom samtaler blir personen oppmuntret til å være en aktiv bidragsyter for å bli bevisst følelser, angst, forsvarsmekanismer og dysfunksjonelle handlingsmønstre i den nåværende livssituasjonen.

 

Vi forsøker å se sammenhenger mellom nåværende problemer og symptomer og hvordan de henger sammen med tidligere relasjons- og handlingsmønstre.