Hypnoterapi betyr terapeutisk bruk av hypnose, for å endre på (u)vaner og mønstre som sitter i underbevisstheten vår,sinnet.

 

Hypnose er en metode for å sette et menneske i en transetilstand som kjennetegnes av endret oppmerksomhet og bevissthet. Det er en mediativ tilstand, hvor du er bevisst. Grunnen til at hypnose er den enkleste og sikreste måten å endre vaner og mønstre på, er at i hypnose har vi direkte tilgang til funksjoner som finnes i det underbevisste sinnet.

 

* Du kan ikke "bli værende" i hypnose. Vi har ingen mulighet til hverken å få deg til å gjøre eller fortelle noe du selv ikke ønsker.