Parterapi

Negativ kommunikasjon som uenigheter, ignorering, syrlige stikk og diskusjoner om bagateller eller utroskap kan få et hvert parforhold til å skrante. Årsaken til at mange av kompromissene og avtalene i et parforhold slår feil, er at de ofte tjener den enes interesser og behov, og ikke den andres. Dette kan gi grobunn for at en konflikt får utvikle seg.

 

Konflikten kan bli et mønster som man av en eller annen årsak ikke får til å komme seg ut av. Å stå midt i en fastlåst konflikt bidrar til at det kan være vanskelig å finne løsninger som bedrer samlivet. Dette kan føre til at kommunikasjonen kan bli anklagende, en snakker forbi hverandre og utvikler seg til å bli et destruktivt bindeledd i forholdet. Istedenfor å se på ulikskapen som en ressurs, ender en ofte med å se på den som et problem. 

 

Igjennom parterapi vil en bidra til et skifte av fokus fra problemer til muligheter, fra opptatthet av det som har skjedd, til entusiasme for det som skal skje. Konflikten hører til fortiden, løsningen hører til fremtiden – og fremtiden starter der parene er her og nå.