Relasjonsbygging handler om å styrke og bygge opp forhold, forbindelsen med andre og
samhørighet, og dempe de relasjonelle utfordringene, eller vanskene man eventuelt har.
Utfordringene kan for eksempel være nærhet og intimitet, ensomhet, avhengighet, dårlig
selvtillit/lav integritet eller høyt konfliktnivå, som kan skape så pass trøbbel at det kan
gå ut over livskvaliteten.

 

Igjennom relasjonsbygging vil du få ferdigheter, kunnskap og
lære teknikker som innleder, utvikler, reparerer og vedlikeholder relasjoner.